Siste nyheter

Gratulerer til Material Mapper!

Dei vann Oslo Innovation Week 100 pitches i klassen for smarte byar. Ein del av premien er å få eitt års medlemsskap i Ålesund framtidslab.

Ålesund framtidslab eksempel på smartbyutvikling

Ålesund framtidslab er eitt av 16 eksempel på beste praksis innan smartbyutvikling der DOGA viser prosjekt frå heile landet som bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metodar for å skape meir berekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byar og lokalsamfunn.

Ålesund framtidslab på Nordic Edge

Framtidslaben med partnarar er ein del av Noregs største konferanse for smarte byar, Nordic Edge. Tittelen på vår sesjon er Ålesund Future Lab - partners in action with global effect. Datoen for den digitale konferansen er 23.september. Det er berre å registrere seg!

Klar for The North West?

The North West inviterer no til heildigital konferanse i ein skreddarsydd digital plattform. Plattforma inneheld konferanse, virtuell messe og moglegheiter for nettverksbygging og videomøte. Dette gjer at alle får moglegheit til å ta del på The North West, heilt kostnadsfritt!

Berekraftig utvikling på Sunnmøre

Eit 20-tals partnarar frå næringslivet, akademia og det offentlege med i nettverksprosjekt som ser på om det er mogleg å utvikle Digerneset Næringspark til ein smart bydel.

Samarbeid om smart helse og velferd i gang!

Onsdag 9. september møttest Ålesund kommune og NTNU i Ålesund for saman å finne løysingar på konkrete utfordringar innan helse og velferd. Kommunen fekk presentere sine utfordringar og NTNU la sin kompetanse på bordet.

Sparebanken Møre med støtte til samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv

OiER har i samarbeid med KPMG Pure Sustainability og UN Global Compact Norge, startet arbeidet med å utvikle et program spesielt retta mot samarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv og som tilrettelegger for lokalt engasjement.

Millionar til utvikling av digital tvilling

Norges forskningsråd gir fleire millionar kroner til prosjektet SMART PLAN. Prosjektet skal sjå på korleis vi kan bruke data på nye måtar gjennom visualisering og simulering.